Pinkstergemeente "De Roepstem" vzw

Roeselare

Project City Bible Roeselare

Op 13 mei werden we door onze burgemeester, de heer Luc Martens, ontvangen op het stadhuis samen met Ds. Peter van Bruggen, predikant van de Protestantse Kerk te Roeselare en enkele mensen uit Nederland die aan de basis staan van de City Bible. Daartoe hadden we ook contact met de Evangelische Christengemeente te Roeselare.
Voor het eerst werd er voor België een City Bible gedrukt, de eerste editie was dus de editie voor de stad Roeselare.
Op het stadhuis hebben we enkele toespraken gehouden en heeft de burgervader deze eerste editie van de City Bible in ontvangst genomen.
We kwamen tot en gezamenlijke bewustwording dat zowel stad als de kerken beiden de taak hebben de samenleving te dienen in alle opzichten.
We zijn bijzonder dankbaar dat we als geloofsgemeenschap voor Roeselare iets kunnen betekenen als ook dat het stadsbestuur haar waardering voor de kerken heeft uitgesproken.

Pinkstergemeente "De Roepstem" vzw
Bollenstraat 21B, 8800 Roeselare

+32 (0)51 25 13 72   -   info[at]deroepstem.org