Pinkstergemeente "De Roepstem" vzw

Roeselare

Positieverklaring ten aanzien van Israël

1. Wij geloven dat de Gemeente van Jezus Christus haar wortels heeft in het Bijbelse Joodse volk en dat er zegen rust in het liefhebben en zegenen, eren en respecteren van het Joodse volk en het toe-bidden van de vrede aan Jeruzalem.
Jes. 11:1; Rom. 11:17-19; Gen 12:3; Deut. 32:10-12; Gal. 3:8; Rom. 11:1; Ps. 122

2. Wij geloven dat God Israël niet heeft verstoten, noch dat de gemeente Israël heeft vervangen , maar dat de gelovigen uit de volken door Jezus Christus mede-erfgenamen zijn geworden van de belofte.
Rom. 11:1, 28; Rom. 11:15-17, 25; Jer. 31:3; Gal. 3:29; Ef. 3:6

3. Wij geloven dat God zowel Israël als de Gemeente een bepalende, maar van elkaar te onderscheiden rol heeft gegeven in de uitwerking van Zijn heilsplan.
Ps. 67; Jer. 32:40; 2 Cor. 1:20; Rom. 11:12, 15:8; Ef. 3:10-11; Opb. 7:4-12

4. Het Nieuwe Testament maakt onderscheid tussen de Joodse gelovigen en de gelovigen uit de heidenen. Hoewel de twee één werden door Jezus Christus, mogen beiden hun identiteit behouden. Een niet-Jood wordt door de Messias wel mede-erfgenaam van beloften die aan Israël zijn gegeven, maar wordt daardoor niet verplicht tot het houden van alle geboden voor de Joden. Laat ieder blijven zoals hij was toen hij geroepen werd.
1 Cor. 7:17-20; Ef. 2:14-20, 3:6

5. We moeten elkaar niets voorschrijven inzake eten en drinken, feestdagen, nieuwe manen of sabbatten omdat dit een schaduw is van hetgeen komt. Christus is de werkelijkheid! Evenzo geldt dit ten aanzien van de besnijdenis. Het onderhouden van de Bijbelse feesten, tijden en wetten die aan Israël zijn gegeven, zijn niet van belang voor onze redding en heil. De Bijbelse feesten en tijden zijn leerzaam en waardevol voor alle gelovigen. Tegelijkertijd geloven wij dat de uitspraak van de apostelen in Jeruzalem met betrekking tot de geboden nog steeds bindend is voor gelovigen 'uit de heidenen'.
Col. 2:16-17; Gal. 5:6; Hand 15:19-21, 28, 29

6. God heeft aan de aartsvaders verbondbeloften gegeven ten aanzien van het land Israël. Deze beloften zijn eeuwig.
Gen. 15:7, 18; Deut. 32:8-9; Jer. 32:41; Rom. 15:8-9; Gal. 3:17-18; 2 Tim. 3:15

Pinkstergemeente "De Roepstem" vzw
Bollenstraat 21B, 8800 Roeselare

+32 (0)51 25 13 72   -   info[at]deroepstem.org